112 : มากกว่า..น้ำท่วม

posted on 05 Oct 2011 18:39 by popoejung
'เกิดอาการน้ำท่วม ความคิด ท่วมปาก ท่วมหลายสิ่งหลายอย่าง...'
 
'แต่..ฉันได้ใช้เวลาอันน้อยนิด นั่งดูชั้นหนังสือในห้องหนังสือที่บ้าน
 
ขณะที่มีงานหนังสือที่กรุงเทพ...ปีนี้ฉันแค่รู้สึกพึงพอใจกับหนังสือมากมาย
 
(คิดว่าแค่นี้ก็มากแล้ว)  สำหรับแรงบันดาลใจ  ไม่้คิดจะซื้อเพิ่มจากงานหนังสือ
 
ปล่อยเงินให้ไปเที่ยวกับภัยพิบัติ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองบ้าง'
 
 
 
 
 
นั่งเลือก..หยิบหนังสือที่ได้รับมาฟรีจากงานhome hug นักอนามัยชุมชน ปีที่แล้ว
 
"ลุงขาวไขอาชีพ หนึ่งคนคิด หลายชีวิตเติบโต"
 
โดนใจตั้งแต่คำนำ
 
.. รรมชาติแห่งความเคารพและเกรงกลัวในปรากฏการณ์ธรรมชาติ
เปลี่ ยนไปเป็นความมั่นใจและความอหังการที่จะเข้าควบคุมธรรมชาติ
 
    ธรรมชาติแห่งความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และช่วยเหลือแบ่งปันระหว่าง
เพื่อนมนุษย์ เปลี่ยนไปเป็นการค้ากำไรและเอารัดเอาเปรียบ
 
    ธรรมชาติแห่งการดำรงอยู่ด้วยความเรียบง่าย เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์
พึ่งพิงและต่างตอบแทนกับธรรมชาติ เปลี่ยนไปเป็นการผลิตด้วยเทคโนโลยี
ทันสมัยที่คำนึงถึงปริมาณมากกว่าคุณภาพของสิ่งแวดล้อมและสรรพชีวิต
 
    ธรรมชาติแห่งการมองเห็นความงามของภูเขา ป่าไม้ ลำธาร ท้องฟ้าฯลฯ
ในฐานะของทรัพยากรเพื่อส่วนรวม เปลี่ยนไปเป็นการครอบครองและตีมูลค่าในรูปของตัวเงิน
 
 
...........
      จากผู้พยายามควบคุมธรรมชาติ จึงเปลี่ยนมาเป็นผู้เรียนรู้ เข้าใจ
และยอมรับในความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ
 
       จากผู้ขาย จึงเปลี่ยนมาเป็นผู้ให้
 
        จากมุ่งค้ากำไรสูงสุด จึงเปลี่ยนมาเป็นการพึ่งพาบนรากฐานของ
ความห่วงใยต่อชีวิตและสังคม
 
         จากที่เยทำงานเพื่อเงินและการถีบตัวไปสู่สถานภาพที่ (คิดว่า) สูงขึ้น
จึงเปลี่ย นมาเป็นความใส่ใจต่อเพื่อนมนุษย์และผู้ด้อยโอกาสในสังคม เคารพกันในฐานะเพื่อนมนุษย์
 
(ขอบคุณที่มา คำนำหนังสือชุดเรื่องราวดีดี จาก
"นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ"
 
ย้อนไปก่อนเกิดเหตุการณ์น้ำท่วม..ข่าวเรื่องการบุกรุกป่าไม้ พื้นที่อุทยาน
มนุษย์ที่มองเห็นธรรมชาติเป็นเพียงตัวเงินและประโยชน์ส่วนตน
ข่าวในครั้งนั้นคงทำให้หลายคนสงสัยว่า ทำไมถึงพึ่งจะสั่งรื้อถอน
การตั้งคำถามแบบนี้ ก็ถือเป็นเรื่องที่ดี สำหรับคนที่มองไม่เห็นผลกระทบ
ในปีที่ผ่านมา ..เพื่อให้ได้ชี้แจงข้อเท็จจริง
แต่ถ้าตั้งคำถามเพราะ..ไม่ยอมรับข้อเท็จจริงนั้น
ภัยพิบัติไม่ได้ช่วยให้เกิดการการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น..ผู้คนยังคงอยากที่จะเอาชนะ
ทั้งธรรมชาติและเพื่อนร่วมแผ่นดินด้วยกันเอง
 
 
พอเกิดเหตุการณ์น้ำท่วม ข่าวแต่ละช่องนำเสนอข่าวนี้ทุกช่วงที่มีข่าว
และยังคงมีข่าวการตัดไม้ทำลายป่าด้วย
ไม่รู้เวลาที่ข่าวพวกนี้ถูกนำเสนอออกไป
แล้วคนดูจะเชื่อมโยงกันหรือไม่
ต้นไม้ใหญ่ดูดซับน้ำได้ดีกว่าต้นไม้เล็ก..
 
ทุกวันนี้เรารณรงค์เรื่องการปลูกต้นไม้เพิ่มเติม
อนิจจา ..จะทันหรือ??
เพราะยังมีตัดต้นไม้ใหญ่
(ถึงตอนนี้ก็เหนื่อยใจ ที่ไม่สามารถรักษาสมบัติที่แท้จริงของแผ่นดินไว้ได้
ต่างประเทศบูรณะพระราชวัง..ไม่ใช้ต้นไม้ในประเทศตน
แต่สั่งต้นไม้จากต่างประเทศ ..ประเทศเราคงจะไม่ใช่ประเทศหนึ่งหรอกนะที่ส่งให้)
 
(เด็กไทยจะรู้มั้ยว่า นอกจากปลูกป่าเพิ่มที่เป็นการแก้ไขปลายเหตุ ยังมีเรื่องที่ต้องรักษา
ต้นไม้ ..)
 
 
สิ่งที่เห็นอีกอย่างจากการเกิดภัยพิบัติ
คนไทยไม่แพ้ชาติใด
ผู้ที่ประสบภัยพิบัติที่มีใจสู้
และยอมรับต่อภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น
ช่วยเหลือกันและกันในยามยาก
นั่นคือ น้ำใจที่ยิ่งใหญ่
 
ธรรมชาติได้ช่วยให้เกิดการพัฒนาจิตใจผู้คน
โดยเฉพาะภัยพิบัติที่เกิดขึ้น..ครั้งแล้วครั้งเล่า
แม้วันนี้จะมีการถกเถียงกัน ทำลายเขื่อน?
ที่ใดมีการถกเถียง ที่นั่นมีการพิจารณา
หวังอยู่ในใจ และส่งกำลังใจช่วยทุกฝ่าย
ถ้าจะดีอยากลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

...
มาถึงบรรทัดนี้
ฉันมีความเชื่อว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบและรอดพ้นจากการเกิดภัยพิบัติ
ภัยพิบัติจะช่วยยกระดับจิตใจของเขา
และก่อเกิดการพัฒนา..
 
 
 
ขอบคุณ วันนี้
 
(นักอนามัยชุมชนตัวน้อย ที่กำลังจะเป็นนักพัฒนา)
 
 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet

หดหู่นะ น้ำท่วมปีนี้ จัดหนักจริงๆ

#1 By LittleDevil on 2011-10-10 22:27

porpang View my profile

Favourites